Metoder

Naturbaseret Terapi (NBT):

NaturRo  benytter metoder og teorier fra Naturbaseret Terapi (NBT). NaturRo  har fokus på sundhedsfremme. NaturRo giver dig inspiration til at være i naturen. Dette som modspil til at gøre ting som gåture med fokus på motion eller hundeluftning, cykelture, picnic.

Gennem forskning ved man nu, at det er bestemte naturmiljøer, som har en beroligende effekt på mennesker. Det er fx vigtigt, at naturmiljøet opleves som vildt, fredfyldt og trygt for at aktivere vores beroligende system mest muligt. Netop disse naturkvaliteter er tilstede i Jeksendalen, hvor NaturRo er placeret.

Gennem Naturbaseret Terapi oplever du en større forbundethed med naturen, hvilket er med til at øge den mentale sundhed. Derved kan vi opleve mere ro, bedre koncentration, opmærksomhed og generel trivsel.

Mindfulness:

Guidede meditationer med fokus på fx åndedrættet, kropsscanninger og yogastræk. I NaturRo overføres det at være tilstede i nuet til naturoplevelser.

Skovbad:

Betyder at “bade sig i skoven gennem alle vores sanser”. NaturRo bruger øvelser, der er inspireret fra Skovbad og arbejder bevidst med sanserne i og overfor naturen. I en NaturRo-session guides du til at bruge alle sanser gennem forskellige øvelser i naturen. Syns-, høre-, føle-, lugte- samt smags-sansen bliver aktiveret. At åbne op for dine sanser, er en direkte måde at opnå nærvær på.

Ergoterapi:

I følge ergoterapeutisk teori er aktivitet og deltagelse vigtige elementer for, at vi som mennesker oplever meningsfuldhed og trivsel i hverdagen. Derfor kan NaturRo benytte sig af (have)-aktiviteter som en del af forløbet, når det giver mening for den enkelte. At arbejde med aktiviteter gør det lettere at overføre det lærte/ den nye og mere hensigtsmæssige adfærd til din hverdag. Det nye adfærd kan overføres til praktiske opgaver, samvær med familie, arbejdsopgaver eller læse til eksamen. Aktiviteterne i NaturRo kan bestå af at luge, klippe buske, lave bål eller andre relevante og meningsfyldte opgaver. I NaturRo udvælges aktiviteterne, så de passer til dit behov. Eksempelvis vil aktiviteterne i starten af et NaturRo-forløb med stress-reducering som mål have fokus på at give ro og stille få krav.

Coaching:

Coaching bruges særlig i de individuelle samtaler. Her kan fokus være, hvad der i hverdagen har udløst stress-symptomer, og hvordan disse kan mindskes. I coachingen vil jeg ofte bruge forskellige redskaber til at hjælpe dig til at se på de omstændigheder, vaner, overbevisninger og værdier, der måske skal ændres, før du er klar til at vende tilbage til din hverdag med arbejde og meningsfulde aktiviteter. Det vil her ofte handle om at prioritere mere hensigtsmæssigt, finde ind til dine værdier og kunne holde fast i disse.